Huvudsakligen arbetar jag med överlåtelsebesiktningar och skadeutredningar i Eminenta (www.eminenta.se) men genom Lycke Konsult tar jag uppdrag inom murat och putsat byggande.
Jag gör skadeutredningar och lämnar åtgärdsförslag, gör slutbesiktning, särskild besiktning på putsentreprenader, oftast som biträdande besiktningsman.
Jag har också lämnat många sakkunnigutlåtanden i tvister. 
När det gäller enstegstätade fasader fungerar jag gärna som rådgivare, men gör inga fullständiga skadeutredningar.

 

Copyright Lycke Konsult